Over mij

Ik ben al een leven lang verontwaardigd over alles wat mis gaat: mensen die een leven lang sparen en dan door het wanbeheer van de banken hun centen in rook zien opgaan, de 1000 ouderen die bij de hittegolf van 2003 voortijdig stiervenin ons land, slachtoffers van de klimaatverandering, de stijgende ongelijkheid tussen de 99 % en de 1 % in ons land en in de (derde) wereld...

Maari k wil me daar niet bij neerleggen. Ik ben er diep van overtuigd dat het anders en veel beter kan op deze unieke blauwe planeet. Dankzij de ideeën en initiatieven van velen o.a. in een wereldwijde stroming en hier in Vlaanderen bij Hart boven Hard, Groen... Vandaar mijn engagement eerst in de Noord-Zuid, vredes- en milieubeweging, nu al meer dan 30 jaar bij Agalev/Groen

Ik was 5 jaar leraar Latijn, Grieks en oude geschiedenis in Pius X Antwerpen, 5 jaar nationaal verantwoordelijke van de jeugdbeweging Katholieke Studenten Actie, KSA, 12 jaar adiojournalist bij de VRT en 12 jaar parlementslid voor Agalev/Groen.

Sinds 2003 ben ik voorzitter van GroenPlus, de ouderenwerking van Groen die ik heb opgericht: http://www.groen-plus.be en https://www.facebook.com/groenplus en secretaris van Groen District Antwerpen: http://www.groenantwerpen.be/antwerpen en https://www.facebook.com/GroenDistrictAntwerpen

Zie ook  https://www.facebook.com/hugo.vandienderen en mijn vroeger blog: http://hugovandienderen.skynetblogs.be/