Samenleven op het Kiel van mijn jeugd

Ik ben opgegroeid in het Valaar (Wilrijk bij Antwerpen), kocht mijn broeken in de Abdijstraat, volgde en gaf les in het Pius X Instituut en was jaren actief bij de scouts van de 48 Kristus Koninggroep... Hoewel ik nu woon op het Antwerpse Zuid heb ik een stevige link met het Kiel. En kom er ook nog graag. Vandaag heeft een echte Kielenaar wortels in veel verschillende landen. Op sommige plaatsen op het Kiel werkt die mengelmoes aan mensen ook echt samen. Dat is te danken aan verschillende goed samenwerkende instanties.

Zo is er het Cultureel Ontmoetings Centrum Nova van de stad Antwerpen. “Een paar jaar geleden vroeg iemand met Marokkaanse roots nog of ‘zij’ daar ook mochten komen.” vertelt me Koen Mees, opbouwwerker bij de vzw Samenlevingsopbouw. Nu zie je dat iedereen in Nova komt. Dit is gelukt omdat ook organisaties samenwerken zoals Nova-cultuur, Buurtsport, de vereniging Recht-Op en Samenlevingsopbouw.” 

De vzw Samenlevingsopbouw organiseert in en om Nova verschillende activiteiten. Zo is Taal*ooR een wekelijkse conversatiegroep van Nederlandstalige en anderstalige buurtbewoners om samen te praten in het Nederlands. Ze leren elkaar en elkaars cultuur beter kennen.  

Samen groenten telen Foto ManuelNaast de Nova en de appartementsblokken in de Schijfstraat, zijn er ook twee groententuinen in bakken. Vlamingen en vrouwen en mannen afkomstig uit de hele wereld kweken daar sinds mei 2013 samen groenten. 

“Via voetbal hebben we de laatste jaren ook heel wat bereikt.” geeft Koen aan. “Honderden kinderen van heel verschillende afkomst hebben samen leren voetballen. Daarbij ligt de nadruk meer op meedoen en verenigen dan op de competitie. We zijn er in geslaagd om de ouders te betrekken. Ze komen mee naar de trainingen, ze vullen formulieren in, ze worden voetbaltrainer… Enkele mama’s bakken cakes om te verkopen voor de clubkas.”

Het blijft niet bij praten, sporten en tuinieren. De vzw Samenlevingsopbouw was één van de partners van de campagne ‘Ieders Stem Telt’. Ze zetten thema’s van mensen die het moeilijk hebben op de agenda van de lokale, Vlaamse en federale verkiezingen. Dit voorjaar trekken ze rond om met veel Kielenaars te praten. Met ‘Kiel in Zicht’ willen ze weten waar Kielenaars van wakker liggen en van dromen. Al die ideeën bundelen en bespreken ze in november 2015 met lokale politici. 

Ik heb heel veel sympathie en waardering voor al die initiatieven tot beter samenleven op het Kiel. 

Heb je interesse voor één van de vele activiteiten van het Cultureel Ontmoetings Centrum Nova? Bezoek www.nova-kiel.be of loop eens binnen: iedereen is welkom in de Nova Schijfstraat 105.

Tags: